ติดต่อเต็นท์

เต้นท์ชัยรัตน์

126 หมู่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ

อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

081-6759173 , 081-8883811